In de gemeente Stichtse Vecht wordt weer begonnen met het groenonderhoud. Deze week is het snoeien van de hagen aan de buurt en wordt er een begin gemaakt met het bestrijden van de Aziatische duizendknoop. Ook de bermen gaan onder het mes. Er wordt tijdens het maaien gelet op beschermde flora en fauna. Vijf meter rond de locaties waar zich beschermde diersoorten of planten bevinden worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Het maaisel wordt pas na vijf dagen weggehaald zodat de afgemaaide kruiden en bloemen de kans krijgen om te drogen en het zaad kan op de grond vallen. Na oktober is de gemeente klaar voor de herfst.