De woningbouwcorporaties in de regio Utrecht, waaronder GroenWest in Woerden, bieden een regeling aan die het aantrekkelijker maakt om kleiner te gaan wonen.

Door de druk op de woningmarkt bestaan er lange wachttijden om aan een geschikte woning te komen. Er zijn mensen die wel willen verhuizen maar om een of andere reden dat niet durven aan te geven. Sommige mensen die wel kleiner willen wonen, zijn bang voor een hogere huur.

Daarom hebben de corporaties de nieuwe regeling afgesproken. Hierbij wordt gegarandeerd dat bij een verhuizing naar een kleinere woning de nieuwe netto huurprijs nooit meer dan vijftig euro hoger wordt. De regeling geldt ook als men naar een andere woningcorporatie in de regio verhuist.