Logo Kraan2In de gemeente Lopik is er grond besmet met PFOA. PFOA staat voor  perfluoroctaanzuur en is kankerverwekkend en wordt gebruikt in Teflon. De stof is in het verleden…

jarenlang uitgestoten door chemiefabriek DuPont in Dordrecht. In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem. Dat blijkt een grootschalig regionaal bodemonderzoek.

Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, die ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen. Dit betekent dat het daar veilig is om dagelijks uit eigen tuin te eten. Via de wind en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt.