Logo SaneringGemeente Montfoort verleent haar medewerking aan onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe dijkversterking methode. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de TU Delft en…

het advies- en ingenieursbureau Antea Group en zal vandaag tussen 7.00 en 16.00 uur in het Ecopark van Linschoten plaatsvinden. Het Ecopark is uitgekozen omdat hier de bodemsamenstelling gelijk is aan de bodemsamenstelling van de dijk langs de Montfoortse Vaart.

Tijdens het grondonderzoek wordt er grond verzameld en ingepakt voor verder onderzoek in het laboratorium. In de haalbaarheidsstudie wordt de mogelijkheid voor bodemverbetering bij dijken onderzocht.