Logo DijkinspectieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert in november en december 2016 een sterkteonderzoek uit rondom de dijk langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Het waterschap…

onderzoekt regelmatig of alle dijken sterk genoeg zijn. Dat is nodig om te kunnen bepalen, waar er in de toekomst maatregelen genomen moeten worden, om het gebied achter de dijken goed te blijven beschermen tegen overstromingen vanuit de gekanaliseerde Hollandse IJssel.

De metingen vinden grotendeels plaats op het terrein van het waterschap. Waar dit op het terrein van bewoners en andere perceeleigenaren gebeurt, hebben die hierover inmiddels een brief ontvangen.