Logo Transport BandenMomenteel zijn de werkzaamheden voor het nieuwe gemaal Waardsedijk tegenover Waardsedijk 73 en 77 in Oudewater in volle gang. Voor de afvoer van het overtollige water vanuit de…

polder Snelrewaard naar het gemaal wordt een nieuwe watergang gegraven: de Maalvliet. Hierbij komt veel grond vrij, die niet allemaal kan worden gebruikt voor het project. Daarom wordt een deel van de grond per vrachtauto afgevoerd naar de provinciale weg N204 nabij Montfoort. Hierdoor kan er overlast op een deel van de Waardsedijk van en naar Montfoort ontstaan.

De transporten vinden tot ongeveer half mei 2017 plaats, de intensiteit varieert. Hiervoor zijn geen wegafzettingen en omleidingen noodzakelijk. Wel kan er verkeershinder ontstaan door het transport.