Logo Asfalteren 2In het weekend van 3 november voert aannemer Boskalis in opdracht van de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit op de Biltsestraatweg. Om de werkzaamheden te kunnen…

uitvoeren moet een gedeelte van deze weg ter hoogte van de Berenkuil worden afgesloten. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt.

De omleidingsroute staat met gele borden langs de weg aangegeven. De parallelweg van de Biltsestraatweg blijft beschikbaar voor fietsers, calamiteitenverkeer en bestemmingsverkeer. De wegwerkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee.