Logo Hoogheemraadschap RijnlandIn polder Lange Weide bij Driebruggen wordt begin volgend jaar 450 kilometer onderwaterdrainage aangelegd. Het is het grootste onderwaterdrainage project van Nederland.

Nog nooit is op zo’n grote schaal in één polder onderwaterdrainage toegepast. Daarom gaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden in overleg met de Stichting Rijn & Gouwe Wiericke en andere betrokkenen om de gevolgen voor onder meer de wateraanvoer, waterkwaliteit, ecologie en peilbeheer monitoren en onderzoeken. Door de drainage toe te passen, wordt de bodemdaling met 40 tot 50 procent vertraagd. Parallel aan de aanleg werken de partijen aan plannen voor meer biodiversiteit in het gebied. Het project is een initiatief van de Stichting Rijn & Gouwe Wiericke en is zorgvuldig afgestemd met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Veenweiden Innovatiecentrum.