Logo BegrotingDe grootste post op de begroting van de gemeente Woerden is het sociaal domein. Van de totale omvang van 122 miljoen gaat bijna 38 miljoen naar dit onderdeel. Volgens wethouder…

George Becht is er vooral veel problematiek bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er bestaat een groep van 300-400 werkzoekenden, waarvan de situatie vrij statisch is.

De komende periode verwacht Becht voor ca. 140 mensen uit deze groep een concreet resultaat te boeken richting meer zelfstandigheid. De gemeente gaat dit resultaat bereiken door de inzet van “casemanagers” en door het weghalen van schotten tussen de diverse instanties die zich met deze groep bezig houden.