Op een bedrijventerrein aan de Locomotiefstraat in Utrecht zijn gestolen goederen en verschillende soorten soft- en harddrugs gevonden.

Na signalen dat op het terrein illegaal containers staan, hebben gemeentelijke inspecteurs controles uitgevoerd om te beoordelen of het gebruik in strijd was met het bestemmingsplan.

Bij het openen van de containers werd direct duidelijk dat de boxen illegaal gebruikt werden en dat er sprake is van strafbare feiten. Daarom zijn ook politie, douane en brandweer erbij betrokken. Bij de controle zijn ook meerdere explosieven aangetroffen, maar deze zijn veilig gesteld.

Omdat er sprake is van een grootschalige overtreding van de Opiumwet, heeft de burgemeester besloten de containers en het terrein per direct te sluiten. De politie is een onderzoek gestart.