Logo Zonnepanelen 2Op weg naar een klimaatneutraal Woerden in 2030 ziet de ChristenUnie/SGP graag dat ook inwoners meer en meer bijdragen aan een duurzame samenleving. De mens…

heeft een grote verantwoordelijkheid als goede rentmeester en dat vindt CU/SGP-fractie een belangrijke leidraad. Ook in de Woerdense gemeenteraad is regelmatig aandacht voor duurzaamheid. Als voorbeeld noemt de partij de duurzaamheidsmaatregelen waarbij 7 sporthallen en gymzalen energieneutraal moeten worden.

Tijdens de behandeling van de begroting 2018 werd duidelijk dat er meer geld moet gaan naar uitvoering om resultaat te bereiken en minder geld naar ambtelijke ondersteuning. De CU/SGP-fractie is het hier mee eens. Na het zomerreces wordt in september de discussie vervolgd. Dan wordt ook in beeld gebracht wat er is bereikt en wat de doelstellingen voor 2018 zijn.