Logo natuurgebied de groene jonker In het natuurgebied De Groene Jonker tussen de Woerdense Verlaat en Mijdrecht zijn grutto’s gespot. Dat zegt boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten.

De vogels komen hier om te broeden en hebben daarvoor een vliegreis van 3500 km gemaakt vanuit Afrika.

De grutto is een oer-Hollandse poldervogel, maar liefst 90% van de West-Europese gruttopopulatie broedt hier in ons kleine landje. Helaas is het aantal grutto’s de laatste jaren met 50% achteruit gegaan en Natuurmonumenten werkt hard om de vogels in reservaten te beschermen.

Een van deze graslandreservaten is Bovenlanden Kromme Mijdrecht waar vanaf half april de grutto’s beginnen met broeden.

Foto: Teun Veldman/Natuurmonumenten
08 grutto