Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben deze week een livestream talkshow gehouden vanuit de TechnoHUB in Woerden. Commissaris van de Koning Hans Oosters opende de bijeenkomst. Inwoners die in de zaal aanwezig waren mochten vragen stellen. Het ging onder meer over bestuurlijke zaken, wonen, energie en klimaat. Deelnemers leverden commentaar over hoe de provincie zich ontwikkelt, gaven hun mening en stelden vragen over verschillende onderwerpen. Zo kwamen  woningbouw, de aanleg van wegen en fietspaden, het openbaar vervoer, landbouw, natuur en de overstap naar duurzame energie aan bod.