Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het provinciaal Programma Wonen en Werken vastgesteld. Met dit programma heeft de provincie beter zicht op de plannen die er in de gemeenten en in de drie regio’s zijn voor de bouw van woningen en bedrijven. Voor de drie regio’s gaat het om in totaal ruim 84 duizend woningen en 54 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen tot 2030. Naast een inventarisatie van al bestaande plannen die grotendeels binnen het stedelijk gebied liggen, maakt de provincie een aantal uitbreidingslocaties mogelijk. Het programma is in nauw overleg met gemeenten en regio’s opgesteld.