Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Guus Beugelink heeft onlangs afscheid genomen als hoogheemraad en loco dijkgraaf. Hij zat namens Water Natuurlijk 9 jaar in het dagelijks bestuur van…

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Beugelink gaat met pensioen. Zijn opvolger is Els Otterman. Zij was fractievoorzitter van Water Natuurlijk en is geïnstalleerd als nieuwe hoogheemraad in het dagelijks bestuur. Water Natuurlijk is de grootste gekozen partij in het algemeen bestuur van het waterschap. Beugelink kijkt terug op 18 jaar waterschapsbestuur, eerst als algemeen bestuurslid en sinds 2009 als dagelijks bestuurslid.

Els Otterman was sinds 2017 de fractievoorzitter van Water Natuurlijk. Zij is afgestudeerd als geograaf en werkte de laatste jaren als zelfstandig adviseur en procesmanager op het gebied van water, klimaatverandering, natuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Foto: HDSR
Guus Beugelink (links), Els Otterman (midden) van Water Natuurlijk en Patrick Poelman (links) hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden
10 waternatuurlijk