Maandag is de haan weer terug geplaatst op de Hyppolituskerk in Kanis. De haan is enige tijd terug vanwege de restauratiewerkzaamheden aan het dak van de toren afgehaald.

Nu het dak af is en de haan van een nieuwe laag bladgoud is voorzien, kon de haan weer op de spits worden gezet. Pastoor Huub Spaan heeft de haan voordat die werd teruggeplaatst gewijd. Dat deed Spaan boven op de stijgers die nog steeds rond de toren staan.

Bij de werkzaamheden aan het dak bleek dat de ijzeren delen van de torenspits moesten worden vervangen. Dat leverde een extra kostenpost van vijftigduizend euro op. De kerk wil dat geld  met een actie bij elkaar zien te brengen.

Foto’s: Kees de Kwaasteniet