Logo Koe2Voor jonge boeren in de provincie Utrecht is bijna een half miljoen euro beschikbaar, om extra investeringen in hun bedrijf te doen. In de periode van 1 december 2016 tot en met…

16 januari 2017 kunnen de boeren een aanvraag indienen.

Met deze regeling krijgen jonge boeren een steun in de rug om hun bedrijf te moderniseren of duurzamer te maken. ‘Wij vinden het belangrijk om jonge landbouwers te steunen. Zij zorgen immers met hun bedrijven mede voor een vitaal platteland. Daarom dragen wij voor de helft ook uit eigen middelen bij aan deze regeling”, aldus Gedeputeerde Bart Krol.

Het gaat om jonge landbouwers die in 2016 nog geen 41 jaar oud zijn, zij kunnen maximaal € 20.000,- subsidie krijgen voor extra investeringen.  De investeringsregeling jonge landbouwers valt onder het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP 3. Het is de tweede keer dit jaar dat de provincies deze EU-regeling openstellen.