Logo ParkeerwachterVanaf volgende week gaat de gemeente De Ronde Venen in samenwerking met politie en Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) weer intensiever handhaven op foutparkeren…

in de blauwe zone. Hiermee wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven dat het parkeren tijdens winkeltijden primair voor bezoekers is bedoeld en niet voor andere doelgroepen, zoals personeel en bewoners zonder parkeerontheffing.

Met ondernemers in het centrum van Mijdrecht is gesproken over de gezamenlijke inspanningsverplichting en mogelijke acties van gemeente en ondernemers om parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar te houden voor bezoekers aan het centrum. Werkgevers in het centrum, inclusief de gemeente, hebben met medewerkers besproken dat het centrum bedoeld is voor kortparkeren. Voor langparkeren is de parkeerplaats langs de Rondweg de aangewezen plek.