Woerden handhaaft de in de gemeente geldende zelfbewoningsplicht voor koopwoningen door onder meer de termijn van zelfbewoning te laten vastleggen in de verkoopakte. Dat antwoordt het college van B&W op vragen van de ChristenUnie/SGP. Als de woning wordt verkocht, dan komt de notaris de zelfbewoningsregel tegen. Hij zal dan vervolgens aan de gemeente vragen of de woning boetevrij verkocht mag worden. Hierop neemt de gemeente vervolgens een besluit. Of de woning verkocht mag worden hangt af of dat de periode van zelfbewoning is afgelopen of dat er een vrijstellingsregeling van toepassing is, zoals bijvoorbeeld voor een echtscheiding.