Logo Geld 8De Woerdense financiën zijn op orde. Dat zegt wethouder Hans Haring bij de presentatie van de begroting voor 2017 aan de gemeenteraad. Het is de derde begroting van dit college.

Het is een sluitende meerjarenbegroting, die bescheiden ruimte biedt voor ambities. Inkomsten en uitgaven staan in een gezonde verhouding tot elkaar. Het is belangrijk nu de juiste keuzes te maken voor de toekomst, zegt Haring. De meeste gemeentelijke heffingen stijgen met 2 procent.

In 2017 is er voor alle huishoudens een eenmalige teruggave afvalstoffenheffing van 25 euro. Daarnaast krijgen huishoudens die minder vaak restafval aanbieden, een deel van de afvalstoffenheffing terug. De gemiddelde woonlasten dalen daardoor in 2017.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 12 en 13 oktober in de begrotingscommissie en op 27 oktober tijdens de raadsvergadering.