Vanaf komend seizoen is de bar in het Evertshuis in Bodegraven alleen nog open als er activiteiten zijn. Koffie en thee zijn de hele dag verkrijgbaar uit een automaat.

Met deze maatregel hoopt het Evertshuis de horeca kostendekkend te krijgen. Door een aantal betaalde banen te schrappen moet een tekort van 50.000 euro worden weggewerkt. Naast deze maatregel zal er ook meer huur worden geïnd bij de huidige gebruikers van het Evertshuis.

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om 185.000 euro extra subsidie beschikbaar te stellen om het tekort van 2019 te compenseren, zodat het Everthuis in 2020 met een schone lei kan beginnen.

Het voorstel wordt op 18 september besproken in de raadscommissie Samenleving.
Foto: RTV Bodegraven