Logo Hans HaringWoerdense wethouder Hans Haring van D66 blijft in Zoetermeer wonen, als het aan hem zelf ligt. Normaal gesproken moet een wethouder binnen de betreffende gemeentegrenzen wonen…

maar op dit moment verleent de Woerdense raad hem een ontheffing daarvoor van een jaar. Haring hoopt deze ontheffing te verlengen met nog een jaar. “Bij mijn aantreden heb ik al aangegeven voor de nog resterende twee jaar van deze raadsperiode niet te kunnen verhuizen”, verklaart hij.

Haring nam ongeveer een jaar geleden de werkzaamheden over van afgetreden wethouder Bob Duindam.