Logo HarmelenDe Harmelense vlag is weer helemaal terug van weggeweest. De oude vlag: drie rode ruiten met in het midden een zwarte streep op een geel veld, uit de tijd dat Harmelen nog een…

zelfstandige gemeente was, wordt in ere hersteld. De vlag van Harmelen is afgeleid van het wapen van de familie Van Zuylen van Harmelen, de bezitters van de heerlijkheid Harmelen. De ruiten dateren uit de tijd dat de heren van Woerden zeggenschap over Harmelen hadden. Van de zwarte balk is de herkomst niet bekend.

Tijdens Monumentendag wordt de vlag verkocht in een kraam van de projectgroep Harmelen van de Stichts Hollandse Historische Vereniging op het Kerkplein.