Logo De MeernDe herontwikkeling van Hart van de Meern Noord is een stap dichterbij. Het gaat om een oud plan dat nu gaat worden uitgevoerd.

Er komt een nieuw woongebied met 80 woningen en nieuwe voorzieningen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om maximaal 60 woningen te bouwen. Gedacht wordt aan eengezinswoningen en appartementen in een kleinschalige opzet. Het plan draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Er is rekening gehouden met veilige fietsroutes, met groen in het noordwestelijke kwadrant en met de mogelijkheid tot het realiseren van levensloopbestendige appartementen in de buurt van voorzieningen.
Gemeente De Meern