Logo HartslagDe Stichting Hartslag Woerden heeft een website geopend waarin staat aangegeven hoe te handelen bij hartstilstand en waar AED-apparatuur is te vinden. Hartslag Woerden …

werkt samen met Stichting Reanimatie Woerden, Rode Kruis Stichtse Vecht, EHBO Woerden en EHBO Kamerik en wordt ondersteunt door EHBO Zegveld/de Meije.

Doelstelling van de stichting is een netwerk van getrainde vrijwilligers op te zetten die met beschikbare AED-apparaten zelfstandig of onder begeleiding van de meldkamer, kunnen optreden in het geval van een hartstilstand in de gemeente Woerden.

Omdat de overlevingskans het grootst is als er binnen 6 minuten hulp geboden wordt, wordt er naar gestreefd dit te kunnen bewerkstellen middels het netwerk.