De Hartstichting heeft onderzoekers Jessica van Setten, Pieter Vader en Linda van Laake van het UMC Utrecht een Dekkerbeurs toegekend, een persoonlijke onderzoeksbeurs voor getalenteerde wetenschappers. Met de beurs kunnen zij de komende jaren onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.

Jessica van Setten zoekt naar genen die de hartspierziekte gedilateerde cardiomyopathie veroorzaken. Deze hartziekte, waarbij de hartspier verslapt en wijder wordt, is niet te genezen.

Pieter Vader onderzoekt hoe bepaalde boodschapper moleculen, afkomstig uit ons DNA, beter aan het hart afgeleverd kunnen worden met speciale blaasjes die het lichaam zelf aanmaakt.

Linda van Laake doet onderzoek naar het voorkomen van hartschade als gevolg van chemotherapie.