Buurtbewoners van Zebraspoor in Maarssenbroek vragen zich samen met de SP af wat de gemeente Stichtse Vecht bezielt om de kleine speeltuintjes tussen de huizen weg te bezuinigen.

Het schijnt beleid te zijn wat in 2011 is uitgedacht en nog steeds wordt uitgevoerd. Er was wel geld om een schommel, een bankje, een wipkip en een speelhuisje af te voeren en er een knollenveld met betonnen paaltjes voor in de plaats te zetten.

Bewoners, die met vereende krachten zelf een speeltoestel hadden geplaatst, kregen daarop bezoek van ambtenaren en boa’s. De verontwaardigde bewoners vragen dringend de gemeente om de speeltoestellen vóór de lente terug te plaatsen.

Foto: PR