In de regio Midden-Utrecht daalde het aantal WW-uitkeringen vorige maand met 1,2 procent. Dat is net als vorig jaar minder dan de landelijke daling. De uitkering aan hoger opgeleiden nam met dertien procent af, terwijl bij lager opgeleiden een daling van ruim twintig procent te zien was.

Van de WW-uitkeringen die in deze regio worden verstrekt aan werkzoekenden met een bekend opleidingsniveau, gaat de helft naar hoogopgeleiden. Van alle openstaande vacatures is ongeveer een derde voor functies op de hoogste beroepsniveaus.