Logo PlantsoenVerschillende partijen in Stichtse Vecht hebben onlangs samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht. Dit om het behoud van de typerende landschapselementen…

te behouden, te herstellen en opnieuw aan te leggen, zodat de landschappen hun eigen identiteit behouden. Het platform is op zoek naar grondeigenaren en agrariƫrs die landschapselementen willen behouden of herstellen en is begonnen met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht. Hier krijgen deelnemers hulp en advies om de aanleg en het herstel van landschapselementen mogelijk te maken. Maar ook buiten deze gemeenten is subsidie voor aanleg en herstel van landschapselementen mogelijk.