Logo SHHV Met een korte ceremonie en inleiding door wethouder De Weger, is onlangs een herdenkingsbord over de watersnoodramp in Harmelen, in 1624, onthuld.

Het bord vertelt over de watersnoodramp die ook Harmelen trof in dat jaar. Het verwijst naar de steen in de kademuur bij de Dorpsbrug die de hoogte van het water ten tijde van de watersnood aangeeft.

De projectgroep Harmelen van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) heeft het initiatief genomen om een herdenkingsbord nabij de steen te plaatsen. Hiermee wordt de aandacht op de steen bij de Dorpsbrug gevestigd. De onthulling werd samen met de heer De Rooij van lasbedrijf De Rooij, sponsor van het bord, uitgevoerd.

Foto: SHHV
steen