De fractie van ChristenunieSGP heeft op uitnodiging van bewoners een bezoek gebracht aan de kruising Emmakade/Gedempte Binnengracht om meer informatie te verkrijgen over de voorgenomen herinrichting van genoemde kruising.

De bewoners hebben hun onvrede geuit over het participatieproces. Men heeft zorgen dat door verplaatsen van een tweetal parkeerplaatsen de doorgang nog smaller wordt waardoor de bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt bemoeilijkt.

De fractie vraagt dan ook of aan de normen wordt voldaan voor de hulpdiensten. Tevens wordt gevraagd of het college nogmaals in gesprek wil gaan met de omwonenden.