Logo Verkeerslicht groenTer voorbereiding op de herinrichting van het kruising Hollandbaan-Waardsebaan vinden vanaf deze week enkele werkzaamheden plaats rondom het drukke kruispunt. Dit is één van…

de verkeerskundige knelpunten aan de westkant van Woerden die later dit jaar aangepakt worden. Het gaat nu om het rooien van struiken in de middenberm en direct grenzend aan het kruispunt. Dit groen kent achterstallig onderhoud of staat in de weg voor het graven van proefsleuven. Deze sleuven zijn nodig om te kijken waar de kabels en leidingen precies liggen.

Belangrijke informatie voor het maken van een goed ontwerp en het voorbereiden van de uitvoeringswerkzaamheden. De werkzaamheden met hinder voor het verkeer zijn buiten de spits, zodat de overlast minimaal is.

Onlangs zijn de verkeerslichten op dit kruispunt iets anders afgesteld. In de avondspits is hierdoor de wachttijd voor rood licht korter geworden. Bovendien krijgt op zaterdag het verkeer vanaf de sportvelden bij Cromwijck langer groen licht, waardoor het beter kan doorstromen. Er wordt nog onderzocht of een andere indeling van de voorsorteervakken op de kruising de doorstroming vanaf de sportvelden richting A12 verder kan verbeteren.