Logo Handtekening2 De herontwikkeling van de zogenoemde ‘Bunnik locatie’ aan de Weijpoort in Nieuwerbrug kan werkelijkheid worden. Onlangs werden overeenkomsten getekend…

door betrokken bedrijven en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Verschillende partijen hebben zich samen met de gemeente al jaren ingezet op een bedrijfsverplaatsing van de Bunnik/Van Doorn Groep, gevestigd net buiten de dorpskern van Nieuwerbrug. De huidige bedrijfsopstallen worden in 2019 gesloopt. Bunnik zet de bedrijfsactiviteiten voort in Alphen aan den Rijn. De na de sloop vrijgekomen plek in Nieuwerbrug wordt getransformeerd naar een woningbouwlocatie met groene doorzichten. Er komen maximaal 17 duurzame woningen.

Voor de herontwikkeling van de locatie is een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan wordt eind 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Foto: RTV Bodegraven
De ondertekening van de overeenkomsten
40 ondertekening