Logo SportersIn de Montfoortse collegevergadering van 9 mei is de beoogde aanpak voor de renovatie van de sporthal en herontwikkeling van De Vaart in Linschoten vastgesteld. Uiteindelijk…

moet de sporthal multifunctioneel worden en geschikt zijn voor grote bijeenkomsten en voorstellingen.

De aanpak maakt onderscheid in twee fases. Fase 1 komt voor rekening van de gemeente en gaat over de renovatie van de sporthal, zaalfunctie in sporthal, sportkantine, uitbreiding opslagruimte en mogelijk maken van de dorpshuisfunctie in De Brede Vaart. Fase 2 betreft de herontwikkeling van het zalencentrum naar voornamelijk woningen.

Begin juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om de aanpak verder toe te lichten.