Gevangenis Wolvenplein in Utrecht wordt verkocht. De penitentiaire inrichting Het Sticht, zoals Gevangenis Wolvenplein officieel heette, heeft haar oorspronkelijke functie verloren. Marktpartijen kunnen op basis van het visiedocument een voorstel doen voor herontwikkeling en een bod uitbrengen.

“De voormalige gevangenis is een markant gebouwencomplex en is beschermd als rijksmonument”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Wij ondersteunen de herontwikkeling van het complex. Het is belangrijk dat die in goede harmonie met de directe omgeving wordt uitgevoerd. We hebben daarom de bewoners en ondernemers betrokken bij het opstellen van dit visiedocument. Hun inbreng is zeer waardevol”, aldus de wethouder.

Het visiedocument bevat verschillende eisen en uitgangspunten, die onder meer gaan over de publieke toegankelijkheid en de mix van functies van het nieuwe complex, waaronder wonen.

Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat de nieuwe functies geen hinder veroorzaken in de directe woonomgeving en wordt een koper bijvoorbeeld ook beoordeeld op de wijze waarop hij de buurt erbij betrekt.

Verder dienen de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het complex herkenbaar te blijven. Ook mag de nieuwe invulling van het complex geen extra aantrekkende werking hebben voor auto’s.