Logo Plattegrond woningIn Zegveld is een herstart gemaakt met een plan voor moderne seniorenwoningen. Het vorige plan op de locatie van De Pionier aan de Clausstraat bleek niet haalbaar. Het Zegveldse…

initiatief voor moderne seniorenwoningen beantwoordt echter aan een belangrijke bestaande vraag naar woningen, daarom is een herstart gemaakt. Het nieuwe plan kan dankzij subsidies en aanpassingen haalbaar worden gemaakt. Voordat er gebouwd kan worden, is wel een bestemmingsplanprocedure nodig.

Op donderdag 8 november is er een informatieavond. Er zullen medewerkers van gemeente, GroenWest en leden van het Dorpsplatform en Zegveld Zorgt aanwezig zijn voor vragen.