Logo Utrechtse grachtDe kademuren en kluismuren langs grachten in de Utrechtse binnenstad vertonen scheuren. Op bepaalde plekken brokkelt het metselwerk af en is de houten fundering slecht.

Tijdens herstelwerkzaamheden op de Kromme Nieuwegracht zijn bewegingen ontstaan in de kluismuur en de daarachter gelegen werfkelder waardoor bestaande scheuren groter zijn geworden.

De werkzaamheden zijn daarom onmiddellijk stil gelegd, schrijft wethouder Kees Geldof in een raadsinformatiebrief. De vaarweg is afgesloten voor de scheepvaart en naar verwachting blijft dit ook gedurende het komende vaarseizoen het geval.

Volgens Geldof is de situatie voor bewoners en passanten steeds veilig geweest. De kluismuren zijn nu stabiel, maar worden gemonitord, zodat eventuele nieuwe bewegingen van de muren direct opgemerkt worden. De komende periode wordt aanvullend technisch onderzoek verricht.