Logo Gemeente Woerden 1De gemeente gaat de komende periode het plan van aanpak voor de herstructurering van bedrijventerreinen in Woerden verder uitwerken, aldus een raadsinformatiebrief van het…

college van burgemeester en wethouders vandaag.

Het plan van aanpak zorgt voor een gedegen basis om de potentiƫle locaties van schuifruimte te verkennen, zoals dat in het bestuursakkoord 2017 is vastgelegd. Dit alles wordt in nauwe samenwerking en in overeenstemming met de procedure, voorwaarden en afspraken met de provincie gedaan. De samenwerking moet uiteindelijk gaan leiden tot een herstructureringsplan dat in het vierde kwartaal aan de raad ter besluitvorming wordt aangeboden.