Logo HAP WoerdenLijstvanderDoes wil graag weten of er door het college al actie ondernomen is voor het het opstarten van een mini HAP in Woerden. Begin januari heeft wethouder Yolan Koster de…

raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken betreffende de vorming van een mini HAP en daarna is het stil gebleven.

De partij vraagt zich af wat de laatste ontwikkelingen zijn en of er binnenkort de opening van een HAP nieuwe stijl te verwachten is. Ook wil LijstvanderDoes weten of er al actie is ondernomen om ervoor te zorgen dat medicatie ook buiten de kantooruren in Woerden te verkrijgen is, en zo ja, binnen welk tijdsbestek dit is.