Logo abrona nudoen In het kader van de Week tegen de Eenzaamheid organiseerde NuDoen! van Abrona Woerden woensdagmiddag een high tea. De belangstelling was, aldus de…

organisatoren overweldigend. Vrijwel alle lekkernijen werden zelf gemaakt door de medewerkers en vielen bij de gasten goed in de smaak. De grote opkomst is voor NuDoen! reden zich te gaan bezinnen over andere activiteiten in de zaal van het Brediushof.

NuDoen! zet zich, namens Abrona, in voor dagbesteding voor mensen met een beperking en hoopt met activiteiten als deze meer contacten tussen mensen met en mensen zonder beperking te bereiken.

Foto: Anja de Vries
40 Eenzaam