Logo_Hijs-haak De uitvoerende bedrijven hebben de risico’s van het plaatsen van het nieuwe brugdek van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn onderschat en bovendien was het…

hijsplan incompleet en ongeschikt. Dit constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport dat gisteren gepubliceerd werd.

De onderzoeksraad stelde het rapport op naar aanleiding van het omvallen van de hijskranen in Alphen aan den Rijn in de zomer van 2015.
Uit het rapport blijkt dat het omvallen van de kranen onvermijdelijk was door de lage stabiliteit van de hijsopstelling.

De opdracht voor de renovatie was gegeven aan een bouwcombinatie bestaande uit een bouwbedrijf en een staalbouwer.
Het bouwbedrijf zag het plaatsen van het brugdeel als onderdeel van de taak van de staalbouwer en bemoeide zich daardoor niet met de voorbereidingen. Door deze versnippering van taken en verantwoordelijkheden schoot de risicobeheersing tekort.