Logo Nieuwendijk Marianne Dams en Puck Sluijs werken aan een boek over de historie van de Nieuwendijk in Woerden. De twee wonen sinds een aantal jaren in die straat en…

kwamen er achter dat de straat al heel lang bestaat. Op landkaarten uit 1462 komt de Nieuwendijk al voor.

Om de saamhorigheid in de straat te vergroten wordt inmiddels een nieuwsbrief uitgegeven. Met de kunstenaarskring wordt samengewerkt om van de bewoners portretten te laten maken. Het boek gaat onder meer over de mensen die in de straat wonen maar ook over zaken als natuur en dieren.

Foto’s: Anno Visser