Logo Geld 10Inwonersbelangen wil van burgemeester en wethouders van Woerden hoeveel de gemeente besteedt aan kansarme kinderen. Sinds vorig jaar stelt het Rijk 85 miljoen euro voor…

kansarme kinderen beschikbaar. Het fonds is in het verleden ingesteld door staatssecretaris Klijnsma en is bedoeld om gezinnen te ondersteunen waarvan de kinderen niet deel kunnen nemen aan sociale activiteiten of waar het aan basale zaken ontbreekt zoals geld voor kleding.

Inwonersbelangen wil weten hoe groot het bedrag is dat Woerden ontvangt en in welke mate het geld wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Als blijkt dat Woerden het ontvangen bedrag niet heeft opgebruikt dan vraagt de partij of het restant voor dit jaar beschikbaar is. Ook wil Inwonersbelangen inzicht hebben in waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.