Logo Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 2Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden en het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht hebben een ernstig tekort aan verpleegkundigen. Vacatures kunnen maar met moeite…

worden ingevuld.

 

Beide ziekenhuizen hebben samen dertig nieuwe verpleegkundigen nodig. Ook het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en verpleeghuizen en Buurtzorg in de regio kunnen moeilijk aan personeel komen.

Het Hofpoort- en het Antoniusziekenhuis voeren één actief behoud-, werving-, en opleidingsprogramma. Zo wordt onder meer geprobeerd medewerkers te behouden door meer aandacht te besteden aan werkdruk.
Ook is het ziekenhuis gestart met een fonds voor werving en behoud van zorgpersoneel.
Afdelingen kunnen ideeën over werving vanuit dit fonds laten financieren.