Logo Hoge Nood appNa een pleidooi van de Maag Lever Darm Stichting en vragen van de CDA-fractie is de gemeente Woerden actief aan de slag gegaan met het informeren van binnenstad bezoekers over…

openbaar toegankelijke toiletten.

Ondernemers en gemeente zetten daarvoor de ‘Hoge Nood’ app in. Het college heeft recentelijk een overeenkomst gesloten met de organisatie van de Hoge Nood app (@HogeNood). Dit garandeert dat de gegevens over de in de binnenstad aanwezige (semi) openbare toiletten actueel blijven. De app is de grootste database van (semi) openbare toiletten in Nederland, en is daardoor voor ouderen, zwangeren en mensen die kampen met blaasproblemen of lijden aan de ziekte van Crohn een belangrijk hulpmiddel.

Het college heeft ook gesprekken gevoerd met de horeca en Stadshart Woerden. Beide partijen zijn bereid gevonden om de Hoge Nood app onder hun leden en achterban te promoten.