De parkeerdruk bij de scholencluster aan de Hendriklaan en bij de Groenendaal in Harmelen is volgens de fractie Bakker de laatste tijd enorm toegenomen.

Door de onoverzichtelijkheid zouden er zelfs gevaarlijke situaties ontstaan met overstekende kinderen. Dit is voor de eenmansfractie aanleiding om hierover vragen te stellen aan het gemeentebestuur van Woerden.

De partij wil dat het college onderzoek doet naar de verkeerssituatie aan de zuidzijde van de scholen en maatregelen neemt om de verkeerssituatie bij de Groenendaal te verbeteren.

Het college dient er rekening mee te houden dat veel ouders van de auto afhankelijk zijn om tijdig op hun werkplek te kunnen komen, aldus de fractie Bakker.

Foto: Basisschool De Notenbalk