Logo Bonaventura Zoals als elk huis onderhoud nodig heeft, geldt dat ook voor een kerk. Daarom zijn er dapper mannen bezig om het rijksmonument, de Bonaventurakerk in de…

Rijnstraat in Woerden, te voorzien van een fris verfje.

Het onderhoudswerk aan het R.K. bedehuis zal op die hoogte door regen en wind niet altijd van een leien dakje gaan. De foto‘s van Anno Visser geven een indruk hoe hoog 77,2 meter eigenlijk is. De kerktoren staat daarmee op de 31ste plaats van de lijst van hoogste kerktorens in Nederland.

Foto’s: Anno Visser