Logo RechterDoordat bewoners in hoger beroep zijn gegaan tegen een uitspraak van de rechter over het doortrekken van de Hugo de Vriesweg in de Harmelerwaard, hebben de werkzaamheden…

vertraging opgelopen. Dat antwoordden burgemeester en wethouders van Woerden op schriftelijke vragen van STERK Woerden.

Eind 2013 stapten de bewoners van de Hugo de Vriesweg naar de rechter om af te dwingen dat de Hugo de Vriesweg niet zou worden doorgetrokken naar de Oostelijke randweg Harmelen. Eén van de eisen was dat de gemeente geen voorbereidende activiteiten meer mocht ondernemen. Het college heeft daarom eind 2013 besloten voorlopig niets meer te doen rond de ontsluiting van de Harmelerwaard.

Vorig jaar zomer stelde de rechter de gemeente Woerden in het gelijk. Tegen die uitspraak zijn de bewoners van de Hugo de Vriesweg in beroep gegaan waardoor de gemeente Woerden opnieuw een uitspraak van de rechter afwacht.