Logo Gezondheids monitorBijna acht van de tien inwoners van 19 jaar en ouder in Hollands Midden vinden hun eigen gezondheid goed of zelfs zeer goed. Daarmee is Hollands Midden één van de best scorende regio’s…

in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van alle GGD’en, het CBS en het RIVM. In het najaar van 2016 hebben bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder aan dit landelijke onderzoek meegedaan, in regio Hollands Midden waren dat er 23 duizend.

Een uitkomst die opvalt is dat één op de elf inwoners van 19 jaar of ouder ernstig eenzaam is. Dit geldt zowel voor 65-plussers als voor 19- tot 65-jarigen. Het percentage is in vergelijking met 2012 licht gestegen, maar is nog wel iets lager dan in de rest van Nederland.

Meer informatie is te vinden op de website van de GGD Hollands Midden, www.ggdhm.nl.