Logo Hollandsche IJssel Altijd Anders Het stroomgebied van de Hollandsche IJssel tussen Vreeswijk en Krimpen aan de IJssel kan meer toeristen trekken. Daartoe is deze week de nieuwe stichting…

 Hollandsche IJssel Altijd Anders opgericht met als doel om de vrijetijdseconomie op en langs de rivier te stimuleren. Het is een initiatief van samenwerkende gemeenten langs de rivier en de provincie Zuid-Holland.

Volgens de stichting ervaren toeristen het gebied langs de Hollandsche IJssel als Holland in een notendop. Het landschap met middeleeuwse stadjes, molens, sluizen, polders en de gevarieerde natuur waar de getijrivier doorheen stroomt, is dan ook uniek. Heerlijk voor dagrecreanten en toeristen om de parels langs de rivier te bezoeken en van de natuur te genieten, luidt de wervende tekst van de stichting.

Foto: PR
hollandse ijssel